Personale på Intensiv

Intensiv hører under Bedøvelse, Operation og Intensiv.

Den daglige ledelse varetages af en funktionsledelse bestående af overlæge Elsebeth Haunstrup og afdelingssygeplejerske Charlotte Jakobsen og Anette Rytter Jensen.

Der er knyttet 5 intensiv overlæger til Intensiv; Elsebeth Haunstrup, Anette Hostrup, Ole Glerup, Lone Buus og Jørgen Steen Hansen.

Plejepersonalet består af sygeplejersker og specialuddannede intensiv sygeplejersker. Herudover er der tilknyttet en fast præparationsansvarlig sygehjælper, en fast serviceassistent, en fysioterapeut samt en ergoterapeut.

Sygeplejerskerne har ansvaret for plejen af 1-2 patienter. Der stiles mod et godt sammenhængende sygeforløb i plejen, således at den enkelte patient så vidt muligt passes af de samme sygeplejersker.

Vi arbejder i tværfaglige teams og for de langtidsindlagte patienter afholdes der ugentligt tværfaglig konference.

Afsnittet er uddannelsessted for læger, sygeplejersker som uddanner sig til intensive sygeplejersker, sygeplejestuderende samt FADL-kursister.