Blod er et vigtigt instrument i mange typer behandlinger. Blod gives i akutte traumesituationer, f.eks. ved trafikulykker, hvor patienten har mistet meget blod, ligesom det bruges i forbindelse med mange typer operationer, kræftbehandlinger og meget mere. 

Nedenfor kan du læse mere om transfusion af blod.

Blodtransfusion

Når der skal gives blodtransfusion, må vi kende patientens blodtype. 

Ved hjælp af en blodprøve bestemmer vi AB0- og RhD-typen (Rhesustypen). Derudover screener vi for, om det er nødvendigt at tage hensyn til de mange andre blodtypesystemer, som findes. Denne screening kaldes en antistof-screentest. Resultaterne lægges ind i blodbankens computersystem.

Før patienten må få en portion blod, udføres der en ny blodtypebestemmelse og en ny antistof-screentest. Er antistof-screentesten negativ, skal blodet kun udvælges ud fra AB0 og Rhesustypen, og dette sker via vores computersystem. Er antistof-screen testen positiv, skal der tages hensyn til de andre blodtypesystemer. I disse tilfælde laver vi en forligelighedsprøve ved at blande patientens blod med blod fra et glas, der hører til blodportionen. Dette kaldes et serologisk forlig. 

En blodtransfusion gives kun efter at have bestemt blodtypen 2 gange på 2 forskellige blodprøver. Dette sker for at sikre, at der ikke er sket en fejl under blodprøvetagningen eller blodtypebestemmelsen.

Mere om blodtransfusion

I folderen nedenfor kan du læse råd og vejledning før og efter en blodtransfusion, herunder bl.a. svar på risici og bivirkninger ved blodtransfusion, og hvorfor der gives blodtransfusion.

Læs mere i Patientinformation om blodtransfusion