Analysefortegnelsen dækker Regionshospitalet Horsens, Skanderborg Sundhedshus og VitaPark Odder samt praktiserende læger i optageområdet. Her kan du i kortfattet form finde en række oplysninger om biokemiske, immunologiske og mikrobiologiske analyser, f.eks. vedrørende prøvetagning, forsendelse, analysering og tolkning.

Inden du bruger analysefortegnelsen, er det en god idé at læse vejledningen.

Vejledning

Navn, analyseforkortelse og NPU kode

Synonym

Analysegrupper/lister

Faste

Rørtype

Prøvemateriale og prøvemængde

Krav til prøvetagningssted

Holdbarhed

Analysested

Indikation

Tolkning

Referenceintervaller

Analyseusikkerhed

Svartid og vagtanalyser

   Kontakt 

 

   Find vej

 

   Praktisk info

 

   Pjecer og vejledninger

 

   Til fagfolk