Blodprøver og Biokemi på Regionshospitalet Horsens er et laboratorium, hvor vi tager blodprøver, modtager blodprøver fra lægepraksis, udfører analyser og sender prøver til analysering på andre laboratorier.

Vi modtager ambulante patienter til blodprøver og EKG fra hospitalets kliniske afdelinger, fra andre hospitaler i Region Midt, fra Region Syddanmark samt fra lægepraksis, hvorfra der også indsendes materiale til analyse.

Vi har prøvetagningssteder i Horsens, Skanderborg og Odder, hvor patienter fra kliniske afdelinger og lægepraksis kan komme og få taget blodprøver m.m.

Laboratoriet udfører analysearbejde inden for almen klinisk biokemi, endokrinologi, hæmatologi, koagulation, syre-base, blodtypeserologi (i samarbejde med Blodcenter Midt) og allergidiagnostik. Derudover udfører vi Distalt Blodtryksmåling.

Primære opgaver

 • Blodprøvetagning og EKG på ambulante- og indlagte patienter

 • Udførelse af analyser på blod, urin, cerebrospinalvæske m.v.

 • Håndtering samt forsendelse af prøver til andre laboratorier

Andre opgaver

 • Kvalitetssikring af de klinisk biokemiske analyser (POCT), som udføres på de kliniske afdelinger samt at give undervisning, information og rådgivning til brugerne

 • Laboratoriekonsulentordning (LKO) med ansvar for kvalitetssikring af laboratorieanalyser for praksislæger i Horsens klyngen

 • Den Mobile Laboratorietjeneste, hvor vi tager blodprøver og EKG i borgerens eget hjem

 • Speciallægeuddannelsen i Klinisk Biokemi

 • Uddannelsessted for bioanalytikerstuderende

 • Laboratorieydelser til kliniske forskningsprojekter, som udføres på afdelinger på Regionshospitalet Horsens 

Faggrupper i Blodprøver og Biokemi

Ved afdelingen er der ansat cirka 80 medarbejdere fordelt på følgende faggrupper

 • Ledende bioanalytiker
 • Ledende overlæge
 • Afdelingsledelsessekretær
 • Afdelingsbioanalytikere
 • Driftsspecialister
 • Biokemikere
 • Bioanalytikere 
 • Bioanalytikerunderviser
 • Laboratoriefaglig konsulent
 • Arbejdsplanlægger
 • Laboratorieassistenter
 • It-medarbejder
 • Kvalitetsansvarlig