Laboratoriekonsulentordningen (LKO)

Afdelingens laboratoriefaglige konsulent rådgiver om bl.a. nyt analyseudstyr, blodprøvetagning samt parallelkontrol af analyser udført i almen praksis. Desuden tilbydes undervisning i præanalytiske procedurer og blodprøvetagning samt et årligt besøg i praksis.

Laboratoriefagligkonsulent:

Marianne Engelund, tlf. 78 42 60 14

Kvalitetssikring af analyseudstyr i almen praksis

I henhold til gældende § 2-aftale mellem PLO Midtjylland og Region Midtjylland forpligtiger almen praksis sig til at deltage i parallelkontrol af visse analyseudstyr. Denne parallelkontrol registreres i WebQuality, som er et tillægsmodul til WebReq. Se gældende rammer på Praksis.dk:

Kvalitetssikring af laboratorieanalyser via LaboratorieKonsulentOrdningen (LKO)

Blodprøver og Biokemi har udarbejdet en instruks til WebQuality, som findes i e-Dok.

Blodprøvetagning

Blodprøvetagning kan foretages i almen praksis og Blodprøver og Biokemi har udarbejdet  instrukser til følgende blodprøvetagningsprocedurer:

Afhentningsordningen

Praksis indsender blodprøver og andet prøvemateriale samt post med den regionale afhentningsordning. Se yderligere information på praksis.dk:

Afhentning af blodprøver i almen praksis

Ruter og afhentningstidspunkter