Pårørende, også børn, er velkomne til at følge en dialysebehandling eller deltage ved en samtale med personalet. Transport samt kost har vi ikke mulighed for at tilbyde de pårørende. 

Pårørendegruppe

"At styrke den pårørende"

I Dialyseklinikken har vi en pårørendegruppe. 

Formålet med denne gruppe er, at de pårørende kan få støtte og vejledning af hinanden og sygeplejersker fra afdelingen.

Der inviteres til møde i gruppen 3-4 gange årligt. 

Møderne foregår på hospitalet.

Til dig som er pårørende.