Når du er nyresyg og er i dialyse, er nyrernes evne til at fungere enten stærkt reduceret eller helt forsvundet. 

Inden du kan dialyserer skal du havde anlagt en adgangsvej til din blodbane. En adgangsvej kan enten være et katheter eller en fistel. Via adgangsvejen kan dit blod blive renset i dialysemaskinen. 
Det vil sige, at vi ved hjælp af en kunstig nyre / filter udskiller affaldsstoffer og overskydende væske fra dit blod og regulerer din salt- og syrebasebalance.