Ernæringsklinikken er åben på hverdage i tidsrummet kl. 08.00-15.00.

Diætetisk behandling kræver en henvisning fra én af hospitalets læger.

Alle patientinformationer fra Ernæringsklinikken.

Klinisk ernæring

Fokuserer på ernæring til syge mennesker, som ofte har besvær med at få tilstrækkeligt at spise og drikke. Klinisk ernæring er en del af behandlingen.

Hvad er diætbehandling?

De kliniske diætister varetager den individuelle diætvejledning og planlægger sammen med de andre faggrupper den mere specielle diætbehandling og ernæringsterapi. Den kliniske diætist fungerer som konsulent i den overordnede planlægning af kosten og hospitalets specialiserede ernæringstilbud og inddrages i undervisning af det øvrige personale i ernæring og diætetik.