Det er igen muligt at tilmelde sig fertilitetsbehandling.
Genåbningen vil dog være i begrænset omfang og med de forholdsregler, der er påkrævet i forhold til Covid-19.
Samtaler vil foregå telefonisk og vi tilstræber, at de ambulante besøg på klinikken bliver så korte som muligt – dette af hensyn til at nedsætte vores alles smitterisiko.
Det skal pointeres, at man ikke kan modtage behandling såfremt man aktuelt er testet positiv for, eller har symptomer på Covid 19.
Ved overstået Covid-19-infektion bedes du kontakte klinikken inden tilmelding.
 
Reglen for fremmøde uden partner er fortsat gældende.
 
Fra dd. gælder vanlig tilmelding ift. menstruationsstart, se under Tilmelding.
  
Der er ikke garanteret plads til behandling ved tilmelding. Ved afvisning kan du tilmelde dig igen ved næste menstruation.