Pga. Covid-19 er reglerne for pårørende følgende:

Du må tage din partner med, hvis du som patient skal til:

  • graviditetsskanning
  • ægudtagning
  • ægoplægning/tilbagelægning af æg

Du må tage din partner eller én forældre med, hvis du som patient skal til:

  • samtale vedrørende sæddeponering

Dette gælder kun ovenstående undersøgelser. Ved alle øvrige besøg i Fertilitetsklinikken bedes du som patient møde alene.
Der kan være forhold, at der gør, at der kan ske ændringer på dagen. 

Der kan være individuelle forhold, der gør, at partner inviteres med til samtale i klinikken - vil vil gøre opmærksom på dette i indkaldelsesbrevet. 

Orienter dig på hospitalets hjemmeside omkring hygiejne, mundbind mm. samt på Sundhedsstyrelsens hjemmeside omkring, hvordan du skal forholde dig i forhold til Corona-virus. Der kan komme nye vejledninger fra dag til dag.