Herunder kan du finde de forskellige samtykkeerklæringer, du har brug for. 
Det er vigtigt, at de printes og underskrives med egen, håndskreven underskrift (ikke digital signatur). Må efterfølgende gerne skannes ind og sendes pr. mail. 

IUI-behandling/inseminationsbehandling

Behandling med nedfrosne æg/sæd