For fagpersoner

Sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen mellem Region Midtylland sætter rammerne for vores arbejde.

 

Fysio- og Ergoterapiens kliniske retningslinjer

Fysio- og Ergoterapiens kliniske retningslinjer findes i det elektroniske dokumentstyringssystem e-dok.

 

Klinisk undervisning for ergoterapeutstuderende

Læs om hvad Fysio- og Ergoterapien tilbyder studerende i ergoterapi.

 

Klinisk undervisning for fysioterapeutstuderende

Læs om hvad Fysio- og Ergoterapien tilbyder studerende i fysioterapi.

 

Kvalitetsudvalg

I Fysio- og Ergoterapi er vores vision at arbejde for et sundhedsvæsen i verdensklasse.

Kvalitetsudvalget arbejder både med lokal forankret udvikling og monitorering af kvalitet i Fysio- og Ergoterapien, og vi indgår i det fælles kvalitetsarbejde på Regionshospitalet Horsens.

Udgangspunktet for vores arbejde er Region Midtjyllands Målbillede og de 8 nationale kvalitetsmål.

 

Kontakt til kvalitetsudvalget

Kvalitetskoordinator Lisbeth Buch Taudorf tlf 78 42 78 00 eller send sikker mail.