Billede af træningshaven

Fysio- og Ergoterapien er en klinisk serviceafdeling på Regionshospitalet Horsens. 
Ergo- og fysioterapeuter undersøger, behandler og genoptræner indlagte patienter, der er henvist af hospitalets læger. I Fysio- og Ergoterapien tilbydes endvidere specialiseret ambulant genoptræning jævnfør Sundhedsloven. I samarbejde med patient og eventuelt dennes pårørende sættes mål for den terapeutiske behandling og/eller genoptræning. 

Fysio- og Ergoterapien har et tæt samarbejde med de kliniske afdelinger, med hvem vi indgår i tværfaglige teams omkring patientforløbene. 

I de tilfælde, hvor det er relevant for patienten - og denne ønsker det - samarbejdes med patientens bopælskommune. Samarbejdet mellem hospital og kommune sker med udgangspunkt i Sundhedsaftalen.

Fysio- og Ergoterapiens personale er inddelt i to grupper:

  • Kirurgisk gruppe
  • Medicinsk gruppe

   Kontakt 

 

   Find vej

 

   Praktisk info

 

   Nyttige links

  

Ledige job i Fysio- og Ergoterapien

Klik på linket for at se ledige jobs