Efter en kikkertundersøgelse får du umiddelbart svar på hvad undersøgelsen viste.

Hvis der er taget vævsprøver, kan der gå op til 2-3 uger, før der er svar på disse.

Du vil få besked på, om du får svar på disse prøver på en af følgende måder: 

  • opringning fra den læge, der har undersøgt dig
  • brev med tid til svar i Kirurgisk Klinik
  • brev med svar