Når barnet er mellem 48-72 timer, tilbydes I en efterfødselspakke, som er et samlet tilbud om undersøgelse af mor og barn. Her vurderes barnets ernæring og trivsel og I tilbydes rutinemæssige screenings-undersøgelser af barnet i form af PKU-test og hørescreening.

I får mulighed for at tale fødslen igennem med en jordemoder, samt at få tilset en eventuel bristning. Efterfødselspakken kan foregå under indlæggelse på Afsnit for Mor og Barn eller ambulant.

Her kan I se en video omkring hørescreening:

Se video på Trygmedbarn.dk.