Vi tilbyder barselsophold til alle førstegangsfødende og til dig, der skal have planlagt kejsersnit. De fleste er indlagt 1-2 dage, men ingen barselsforløb er ens, og nybagte familier kan have forskellige behov. Derfor tilrettelægges barselsopholdet ud fra jeres specifikke situation.

Som flergangsfødende udskrives man ambulant fra fødegangen, dvs. ca. 3-4 timer efter fødslen. Hvis der har været komplikationer i fødslen eller din jordemoder skønner, at et ophold på Afsnit for Mor og Barn kan være gavnligt for jer, er dette naturligvis en mulighed.

Mange flergangsfødende gør sig tanker om, hvordan det vil være at skulle hjem direkte fra fødegangen. Tal gerne med din konsultationsjordemoder herom. Der er tid til at ”lande” lige efter fødslen, få noget at spise og få den første amning igang. Vores erfaring er, at I ofte efter fødslen har lyst til at komme hjem til jeres egne rammer. Hvis I venter jeres første barn, kan I naturligvis også vælge at tage ambulant hjem. I så fald tilbydes man som førstegangsforældre et jordemoderbesøg i hjemmet dagen efter.

Efterfødselspakke

Behov for en efterfødselssamtale?

Besøg af sundhedsplejersken

Opfølgning ved praktiserende læge