Hvis du er i tvivl om, om dit arbejde udgør en særlig belastning for graviditeten, kan du tale med din praktiserende læge eller jordemoder. På alle arbejdspladser er der regler, som beskytter dig som gravid mod uhensigtsmæssige belastninger. Tal derfor også med din arbejdsgiver.

Det er i samarbejde med din arbejdsgiver og din læge, at du finder ud af, hvordan I bedst indretter din arbejdsdag - om en fuldtidssygemelding er nødvendig, eller om det er mere fordelagtigt med en omlægning af arbejdsopgaver eller en deltidsordning