Klinik for Gravide

Indgang A
Sundvej 30
8700 Horsens

Vedr. ændring af tider til jordemoder, scanning eller lægesamtaler:

Kontakt sekretær

Mandag - fredag kl. 10.00-12.00 på tlf. 7842 6460