Fødeafsnittet

Indgang D
Sundvej 30D
8700 Horsens

Akutte spørgsmål og fødsel

Fødeafsnittet tlf. 7842 9903
Før graviditetsuge 23: praktiserende læge eller lægevagten.

Følges du i kendt jordemoderordning, ringer du til det vagt tlf. nr., som du har fået udleveret af din konsultationsjordemoder.

Ikke-akutte spørgsmål til jordemoder

Mandag - fredag kl. 13.00-13.30 på tlf. 7842 6535

Vedr. ændring af tider til jordemoder

Sekretær, Fødeafsnit
Mandag - torsdag kl. 11.00-12.00 på tlf. 7842 6512

Vedr. ændring af tider til skanning og lægesamtaler

Sekretær, Klinik for Gravide
Mandag - fredag kl. 8.00-9.00 & 13.00-14.00 på tlf. 7842 6460

Lægevagten

Tlf. 7011 3131

Kontakt ledelsen

Vicechefjordmoder
Kathrine Medum Christiansen
Tel. 2924 7565

Uddannelsesansvarlige jordemødre

Freya Ohlsen: 6171 3018
Sanne Voldby: 2532 5566