Fødeafsnittet

Indgang D
Sundvej 30D
8700 Horsens

Akutte spørgsmål og fødsel

Fødeafsnittet tlf. 7842 9903
Før graviditetsuge 20: praktiserende læge eller lægevagten.

Følges du i kendt jordemoderordning, ringer du til det vagt tlf. nr., som du har fået udleveret af din konsultationsjordemoder.

Ikke-akutte spørgsmål til jordemoder

Jordemoderrådgivningen

Mandag - fredag kl. 08.00-09.30 på tlf. 7842 6470

Vedr. ændring af tider til jordemoder, scanning eller lægesamtaler

Klinik for gravide

Mandag - fredag kl. 10.00-12.00 på tlf. 7842 6460

Lægevagten

Tlf. 7011 3131

Kontakt ledelsen

Vicechefjordmoder
Thea Stubbe Teglbjærg
Tel. 61363378

Uddannelsesansvarlige jordemødre

Freya Ohlsen: 6171 3018
Sanne Voldby: 2532 5566