Temaaftener med fokus på amning af det lille barn er blevet et tilløbsstykke blandt både førstegangs- og flergangs-gravide, som skal føde på hospitalet. Hver temaaften samler op imod 70 gravide med deres partnere.

Én aften hver måned inviterer personalet på barselsafsnittet, Hospitalsenheden Horsens, alle interesserede gravide til at komme og høre mere om, hvordan de bedst kommer i gang med amningen af et nyfødt barn. Og det tilbud vælger rigtig mange gravide og deres partnere at tage imod, typisk i graviditetsuge 28.-32.

- Mange gravide har et stort ønske om at amme deres barn, men mangler viden om, hvordan man nemt kan komme godt i gang med amningen, forklarer de to undervisere på temaaftenerne, Katrine Müller og Jette Hyldgaard, som begge er uddannede sygeplejersker og internationalt certificerede ammekonsulenter (IBCLC). Til daglig arbejder de på hospitalets barselsafsnit.

- Ammetema-aftenerne er således også for flergangs-gravide, som måske ikke fik amningen til at fungere første gang, men som gerne vil have det til at lykkes med deres næste barn.

Principper at støtte sig til
Temaaftenerne har fokus på fire principper, som ifølge et evidensbaseret forskningsprojekt ligger til grund for en god amning. De fire principper er: Hud-mod-hud, en god placering/siddestilling, at barnet skal spise otte gange i døgnet, og at amningen er en fælles opgave.

- Og netop derfor anbefaler vi de vordende mødre at tage deres partner med til temaaftenen. Så har begge parter hørt det samme.
Det er de samme principper, som personalet på hospitalets fødegang og barselsafsnit følger, når de skal råde og vejlede de nybagte forældre efterfølgende.

- Fordelen er, at de vordende forældre vil opleve en rød tråd igennem det, vi siger på temaftenerne, og det, de rent faktisk oplever, når de nogle uger senere kommer til at ligge på fødegangen og barselsafsnittet. Ammetema-aftenen bliver på den måde del af forberedelsen til at skulle være forældre, fortæller sygeplejerskerne.

Positive tilbagemeldinger
Responsen fra både mødrene og partnerne, som har deltaget i temaaftenerne, har været yderst positiv.  En nybagt mor skrev efterfølgende:

- Ammetemaet har givet en tryghed og en tro på, at amning ikke er svær. Jeg fik en viden om ammestillinger og gode teknikker til at lægge til bryst. Det gjorde, at jeg selv forsøgte mig med forskellige stillinger uden hjælp, og at jeg ikke gik i panik, selv om mit barn var meget sultent og ked af det.

- Vi fik som par en god snak efter foredraget om, hvilke holdninger og forventninger, vi hver især havde til forløbet. Det gav også en forståelse for, at det er et samarbejde imellem os som par, der skal være med til at få amningen til at lykkes.

- Det har alt i alt givet en god viden, som ligger og gemmer sig i baghovedet til efter fødslen.

Arrangementet er gratis men kræver tilmelding. Det er primært gravide fra Horsens, Hedensted, Odder og Skanderborg, som føder på Hospitalsenheden Horsens.