Årets patienttilfredshedsundersøgelse (LUP 2017) viser en høj tilfredshed blandt de par, som får et barn på Regionshospitalet Horsens. Blandt hospitalets indlagte og ambulante patienter ligger tilfredsheden samlet på et stabilt niveau i forhold til tidligere år.

De nybagte mødre og deres partnere er meget tilfredse med deres fødselsforløb på Regionshospitalet Horsens.

92 % af kvinderne vurderer for eksempel, at de får den støtte fra personalet, som de har brug for under selve fødslen. Også tiden efter fødslen, på hospitalets Afsnit for Mor og Barn, får et positivt skudsmål.

- Vi er meget stolte af den vurdering, mødrene giver os. Vi har haft et travlt år på både fødegangen, i mor og barn afsnittet og på fertilitetsklinikken, som har haft den højeste aktivitet nogensinde. Alligevel er lykkedes det os at holde et fokus på den gode service, patientsikkerheden og arbejdsmiljøet, siger chefjordemoder Jeanette Ziska.

Regionshospitalet Horsens ligger over landsgennemsnittet på 32 af de spørgsmål, som kvinderne har svaret på i LUP-undersøgelsen for de fødende, og på selve landsgennemsnittet inden for de øvrige ti spørgsmål.

De fødende i Horsens har også tidligere været meget positive omkring deres fødselsforløb ved Regionshospitalet Horsens. LUP-resultaterne fra dette års og tidligere undersøgelser er imidlertid ikke direkte sammenlignelige, da metoden bag undersøgelsen er ændret.

Indlagte patienter savner inddragelse

I den generelle patienttilfredshedsundersøgelse ligger tilfredsheden blandt hospitalets indlagte og ambulante patienter samlet på et stabilt niveau i forhold til tidligere år.

Undersøgelsen gennemføres blandt tre typer af patientgrupper: De planlagt indlagte, de akut indlagte og de ambulante, og her ses i år, at de akut indlagte patienter er de mest tilfredse i gruppen, og at de planlagt indlagte er de mindst tilfredse.

30 % af de planlagt indlagte patienter føler f.eks. ikke, at deres pårørende i tilstrækkelig grad får mulighed for at deltage i beslutninger om deres behandlinger. På tværs af de tre grupper efterlyser patienterne i det hele taget mere inddragelse i deres eget behandlingsforløb.

- Og det skal vi blive bedre til, siger hospitalsdirektør Lisbeth Holsteen Jessen, Regionshospitalet Horsens.

- Vi ved, at patientinddragelse fører til øget patientsikkerhed og -tilfredshed, bedre kvalitet og styrket egenomsorg. Derfor kommer vi til at se på, hvordan vi inddrager patienterne og deres pårørende noget mere i behandlingsforløbene både her på hospitalet og på tværs af sundhedssektorerne, siger Lisbeth Holsteen Jessen.

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) bliver gennemført en gang om året i et samarbejde mellem de fem regioner, Danske Regioner og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Fakta:

  • 2150 børn kom til verden på Regionshospitalet Horsens i 2017.
  • Hospitalet havde i 2017 27.000 indlæggelser, 165.000 ambulante besøg og 39.000 skopier og operationer.
  • LUP 2017 består af flere forskellige undersøgelser:
    • Det somatiske område (planlagt indlagte patienter, akut indlagte patienter og ambulante patienter)
    • Fødende
  • Læs mere om LUP-konceptet for somatikken og find de nationale rapporter: patientoplevelser.dk/lup