Med 2.263 fødsler satte 2018 ny rekord på Regionshospitalet Horsens, som tager imod fødende fra primært Horsens, Hedensted, Odder og Skanderborg.

Fødselstallet på Regionshospitalet Horsens er steget igennem de seneste år, og 2018 blev ingen undtagelse.

Med 2.263 fødsler i 2018 mod 2.171 i 2017 steg det årlige fødselstal på hospitalet med 92 fødsler svarende til en stigning på 4,2 %.

- Vi har haft et meget travlt år på både Fertilitetsklinikken, inden for graviditetsundersøgelser, på Fødeafsnittet og Afsnit for Mor og Barn. Samtidig har vi været og er i fuld gang med en stor ombygning af Kvindehuset, siger oversygeplejerske Tina Pasgaard fra Kvindeafdelingen på Regionshospitalet Horsens.

Flere fødsler i fremtiden
Hospitalet fik i februar 2018 en bevilling af Regionsrådet til at samle Fødeafsnittet og Afsnit for Mor og Barn i hospitalets kvindehus og ved samme lejlighed at udvide antallet af barsels- og fødestuer.

Når Mor og Barn Afsnittet er flyttet ind i Kvindehuset, vil afdelingen have plads til 19 barslende fordelt på 15 stuer mod de nuværende 14 pladser. Selve fødeafsnittet udvides med en enkelt stue, så afsnittet i fremtiden råder over seks fødestuer og med mulighed for at skærme forældre, som har mistet et barn.

Kvadratmeterne til det nye og samlede Mor og barn-hus findes bl.a. ved hjælp af en rokade, hvor Sengeafsnit for Kvindesygdomme rykker ud af Kvindehuset og ind i det nye hospitalsbyggeri 'Nye Nord'.

Ombygningen vil blive færdiggjort i løbet af foråret/sommeren 2019, hvorefter hospitalet vil have kapacitet til 2.500 årlige fødsler.

Regionshospitalet Horsens forventes inden for de kommende få år at blive Region Midtjyllands tredjestørste fødested.

År:

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Antal fødsler i Horsens:

1.719

1.957

2.044

2.156

2.171

2.263