De faglige organisationer har varslet strejke og Danske Regioner lockout i tilfælde af en konflikt. Det vil betyde, at Regionshospitalet Horsens kommer til at køre på nødberedskaber.

Det er ikke sikkert, at konflikten bliver en realitet. I øjeblikket (medio marts) forhandler parterne nemlig fortsat i forligsinstitutionen.

Men i tilfælde af en eventuel konflikt vil der blive oprettet nødberedskaber, så hospitalerne under strejke og lockout kan varetage alle funktioner, som er livsvigtige, uopsættelige og påkrævede for at undgå helbreds- eller varigt førlighedstruende følger.

De fleste strejkevarsler gælder fra 4. april. Lockouten fra den 10. april 2018.

Situationen kan udvikle sig dag for dag, og vi vil snarest muligt komme med flere informationer, herunder sikre, at der kommer svar på hyppigt stillede spørgsmål.