Billede af patienter der spiller bold

På Livsstilscenter Brædstrup tilbyder vi hjælp til livsstilsændringer for personer, som enten:

  • Har svær overvægt med BMI over 30, eller
  • Har diabetes, hjertekarsygdom eller kronisk lungesygdom og som udgangspunkt har BMI på min. 25, eller
  • Ufrivilligt barnløse grundet svær overvægt

Du skal henvises via din egen læge eller en speciallæge.

Vi har fokus på kost, rygning, alkohol, motion/fysisk aktivitet og kompetencer, relationer, accept samt mestring af livsstilsændringer.

Målet er at hjælpe og støtte dig til at lave varige livstilsændringer,  der vil fremme din sundhed og dit velvære.

På Livsstilscenter Brædstrup arbejder vi med, at alle patienter lærer at skabe sammenhæng mellem måden man lever på, og hvordan man har det. Altså at leve bedst muligt med evt. sygdom, opnå en sundere livsstil, skabe højere grad af overensstemmelse mellem det man gerne vil, og det man gør. At gøre det muligt at leve det liv, man gerne vil.

Vi har erfaring med, at store vægttab eller andre store livsstilsændringer kan være vanskelige at holde resten af livet. Livsstilsvaner er ikke noget man kan ændre én gang for alle. Derfor har vi på Livsstilscenter Brædstrup den tilgang, at det handler om at blive i stand til at mestre sit liv og leve i overensstemmelse med sine værdier. Livsstilsændringer handler om at holde en retning i det store perspektiv. Derfor bør livsstilsændringer gennemføres som 'små skridt', som er realistiske at efterleve i længden.

Praktisk information før indlæggelse

Forventningsafstemning

Ophold og undervisning

Mad og måltider

Bevægelse og motion