Skilt på døren ind til Hjerteklinik 1

Klinikfunktionen varetages af sygeplejersker og læger, så ofte vil man møde det samme personale både under indlæggelse og under det ambulante forløb.

Henvisning

Hvordan modtages henvisninger til Hjerteklinik 1 og 2?

Hjertemedicinsk Sengeafsnit

Læs mere om Hjertemedicinsk Sengeafsnit, herunder indlæggelse, besøgstider mm.

Akut Hjerteklinik

Akut Hjerteklinik modtager patienter med mistanke om akut opstået hjertesygdom.

Hjerterehabilitering

Hjerteklinik 1
Hvad er hjerterehabilitering? 
Kan hjerterehabilitering betale sig?
Formålet med hjerterehabilitering?

Hjertesvigt

Hjerteklinik 2
Et tilbud til patienter med nedsat pumpefunktion.
Hvad kan Klinikken tilbyde?

AK

Hjerteklinik 1
Patienter der skal oplæres i selvstyrende blodfortyndende behandling.

INR

Hjerteklinik 1
Hjerteklinik 1 har et tilbud, som skal hjælpe til med at gøre det nemmere at være patient i antikoagulansbehandling.

Trombose

Hjerteklinik 1
Patienter med eksempelvis blodprop i benet.