Klinik for ældresygdomme foretager udredning og behandling af komplekse problemstillinger hos den ældre patient ambulant eller i eget hjem – ud fra en individuel og tværfaglig vurdering.

Det foregår altid i tæt samarbejde med patienten, nærmeste pårørende, praktiserende læge, hjemmeplejen og andre relevante partnere.

Formålet med en udadgående funktion er at medvirke til at forkorte og eventuelt undgå indlæggelse af den ældre skrøbelige patient, da enhver indlæggelse i denne aldersgruppe er meget belastende.  

Teamet består af læger, sygeplejersker og terapeuter.