Ortopædkirurgi, Regionshospitalet Horsens har en mange-årig stolt forskningstradition, og har deltaget i utallige forskningsprojekter fra mindre lokale projekter til store internationale projekter. Der er en stærk forskningsmæssig tilknytning til  Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital.

Forskning er et klart satsområde for afdelingen, og afdelingen har løbende tilknyttet mange forskningsaktive læger, sygeplejesker og terapeuter. Afdelingens forskningsaktivitet kordineres af den forskningsansvarlige overlæge i samråd med afdelingens ledelse.

Forskningen spænder fra grundforskning, over kliniske projekter, til registerforskning. Afdelingen har stærke forskerkompetencer tilknyttet hvert af områderne.

Forskningsproduktionen på afdelingen evalueres årligt i forbindelse med udarbejdelse af afdelingens forskningsårsrapport, og følger hospitalets forskningsstrategi.

Afdelingen er altid interesseret i at deltage i konkrete projekter, og henvendelse omhandlende sådanne kan ske til den Forskningsansvarlige Overlæge.

Ansatte med akademisk videnskabelig baggrund (per 2021)

Forskningsansvarlig Overlæge, Lektor, Ph.d.,  Jeppe Lange (email: jepplang@rm.dk)

 • Overlæge, Ph.d. Jesper Kabel
 • Overlæge, Klinisk lektor Bent Lund
 • Afdelingslæge, Ph.d. Tina Senholdt
 • Afdelingslæge, Ph.d. Karen Bjørnholdt
 • Reservelæge, Ph.d. Bjørn B. Christensen
 • Reservelæge, Ph.d. Morten Olsen
 • Post doc, Ph.d., Fysioterapeut Signe Kirkegård
 • Post doc, Ph.d., Reservelæge Marie Bagger Bohn

Igangværene akademiske forløb (forventet slutår)

 • Ph.d. studerende Pelle Hanberg (2021)
 • Ph.d. studerende (SDU) Rasmus R. Sørensen (2021)
 • Ph.d. studerende Stian L. Jørgensen (2022)
 • Post doc, Ph.d., Fysioterapeut Signe Kirkegård (2022)
 • Post doc, Ph.d., Reservelæge Marie Bagger Bohn (2022)

   Kontakt

 

   Find vej

 

   Praktisk info

 

   Til fagfolk