På billedet ses serviceassistenter på gangen med bl.a. seng og kørestol

Velkommen til Serviceafsnittet 

 

Serviceafsnittet er en mangfoldig afdeling, som løser forskellige servicefunktioner inden for:

 • Rengøring, opfyldning af skabe og depoter, sengerengøring og -redning
 • Hospitalskøkkenet og afdelingskøkkenerne, madleverancer og bemanding af buffeter
 • Interne og eksterne transporter
 • Patienttransporter
 • Kapeltjeneste, sektioner og fremvisning
 • Assistance til bedemand, retsmedicinere og politi
 • Depoter
 • Beredskabstjeneste, røgdykker, døgnvagt og vægterrunderinger
 • Hjertestopassistance
 • Assistance til operationer, røntgen og afdelinger
 • Lettere sygeplejeopgaver
 • Undervisning i hjertestop og løfteinstrukser
 • Gipsfjernelse i ambulatorier
 • Piccolinetjeneste, postomdeling/-afsendelse og varemodtagelse
 • Information
 • Lettere tekniske opgaver, fx småreparationer, skift af pærer m.m.
 • Affaldshåndtering

Kvalitet og rengøring 

Serviceafsnittet lever højt på at levere den bedste kvalitet i rengøringen for at sikre et stabilt og hygiejnisk miljø for både patienter og medarbejdere. Du kan læse meget mere om kvalitet og rengøring her. 

Jobsøgning i Serviceafsnittet

Ønsker du at søge arbejde i Serviceafsnittet, kan du klikke ind her og læse mere om jobmulighederne.