Velkommen til Teknisk Afsnit

Teknisk Afsnit sikrer og bevarer værdien og funktionen af bygninger, terræn, tekniske anlæg, apparatur, installationer og forsyningsanlæg. Dermed opnår vi en optimal og positiv pleje og behandling af nuværende og kommende patienter på Hospitalsenheden Horsens.

Teknisk Afsnit forestår akut, afhjælpende og forebyggende reparations- og vedligeholdelsesopgaver på hospitalets tekniske installationer og apparaturpark.

  • Forsyning: Vi sørger for, at hospitalerne til enhver tid forsynes med energi, vand, luftarter og andre tekniske fornødenheder. Dermed kan hospitalet uhindret fortsætte sin samlede drift. 
  • Vedligehold: Vi foretager forebyggende vedligeholdelse af bygninger, terræn, anlæg, installationer og teknisk udstyr for at sikre optimal drift af hospitalets funktioner.
  • Indkøb af udstyr: Vi deltager i indkøb og varetager modtagekontrol af teknisk udstyr, samt reservedele til løbende reparation og vedligeholdelse, herunder kontakt til leverandører af tjenesteydelser. 
  • Rådgivning: Vi rådgiver i forbindelse med nyanskaffelser, samt ved renovering af apparatur og teknisk udstyr.

Teknisk Afsnit er repræsenteret på alle hospitalets matrikler:

Livsstilscenter Brædstrup

Regionshospitalet Horsens

Skanderborg Sundhedshus