Jordemoderkonsultation på Skanderborg Sundhedshus

Skanderborg, Sygehusvej 7, 1. sal, fløj A, 8660 Skanderborg 

I Skanderborg tilbydes hhv. kendt Jordemoder-ordning og Jordemoderundersøgelser i Fast beredskab.