Test af patienter der skal udskrives til kommunale institutioner med sårbare grupper

Udskrivelse i fase 2

Fælles for udskrivelse af COVID-19 positive patienter i fase 2 og 3:

Videregivelse af vigtige oplysninger i forbindelse med udskrivelse

Opmærksomhed på eventuelle pårørende i hjemmet

Nære kontakter

Hjemtransport

Fase 3. Beredskabssituation, hvor hospitalet iværksætter ekstraordinære tidlige udskrivelser for at frigøre kapacitet

Aftaler om udvidet visitation i kommunerne når varslingsfristerne suspenderes

Aftaler for udfyldelse af plejeforløbsplaner, når varslingsfristerne suspenderes

Aftaler for udskrivelsesrapporter når varslingsfristerne suspenderes

Aftaler vedrørende medicin når varslingsfristerne suspenderes

Aftaler vedrørende behandling/lægefagligt ansvar når varslingsfristerne suspenderes