Formålet med bilaterale møder

Den direkte dialog mellem hospital og den enkelte kommune og almen praksis styrkes og gøres mere vedkommende via 2 slags bilaterale møder:

  • 1. gang årligt mødes Regionshospitalet Horsens og praksiskoordinatoren med hver enkelt kommune. Nogle kommuner vælger at tage deres praksiskonsulent med til mødet. Mødet foregår på Regionshospitalet Horsens.
     
  • 1. gang årligt mødes praktiserende læger i hver enkelt kommune med Kommunen og Regionshospitalet. Mødet kan variere fra kommune til kommune, bl.a. vil alle praksislæger deltage i nogle kommuner, mens andre vælger at lade det kommunale lægelige udvalg repræsentere de praktiserende læger i kommunen. Mødet foregår i kommunen.

De bilaterale møder kan initieres af konkrete tværsektorielle initiativer og projekter mellem hospital, kommune og almen praksis. Møderne kan også bruges til at "føde" idéer og temaer til styregruppen, såvel som individuel opfølgning på sundhedsaftaler og fælles mål.

Planlægning af bilaterale møder 

Uge(r) før mødet

Senest 4: RH Horsens indkalder dagsordenspunkter fra kommunen. Kommunen informerer i god tid egne kolleger om mødedato mv.

Senest 2: Kommunen sender dagsordenspunkter til sundhedsfaglig konsulent, RH Horsens.

Senest 1: RH Horsens udsender dagsorden til mødet. Kommunen videresender dagsorden, ved behov herfor.

Generelt planlægges mødedatoer for klyngestyregruppemøder og bilaterale møder på efterårets klyngestyregruppemøde.