Forløbsprogrammer beskriver den samlede tværfaglige, tværsektorielle og koordinerende indsats for den patientgruppe det enkelte forløbsprogram omhandler

Formålene med forløbsprogrammerne er flg.:
  • At sikre borgerne/patienterne et sammenhængende og optimalt forløb.
  • At sikre anvendelse af evidensbaserede anbefalinger for den sundhedsfaglige indsats.
  • At sikre fælles forståelse for opgavefordelingen, samt koordinering og kommunikation mellem alle involverede parter.
  • At sikre en fælles standard for forebyggelse, behandling og rehabilitering.

Kontaktpersoner for forløbsprogranmmer
Oversigt over kontaktpersoner

Forløbsprogrammer

 

Kontaktinformation

Vibeke Duedahl Knudsen 
Sundhedsfaglig konsulent
Tlf. 21694545
vibekknu@rm.dk