Sundhedsaftalesamarbejdet i Region Midtjylland er organiseret omkring en række klyngekommuner. I hver klynge er der nedsat en tværsektoriel styregruppe, som overordnet set har til formål at lede og koordinere det tværsektorielle sundhedssamarbejde i klyngen inden for rammerne af sundhedsaftalerne.

Kommissorium for klyngestyregruppen

Referater fra møderne i styregruppen

Kontaktinformation

Sarah Gade Olesen
Sundhedsfaglig konsulent
Tlf. 2169 4545
saraoles@rm.dk