Kontakt til speciallæger

Akutafdelingen

Tlf. 7842 5270

Ortopædkirurgi

Tlf. 7842 7204

Medicinsk Afdeling

Endokrinologi: Tlf. 7842 6687
Geriatrisk team, læge: Tlf. 7842 6691
Geriatrisk team, sygeplejerske: Tlf. 7842 6832, ved akut kontakt da: 24783565
Reumatologi: Tlf. 7842 7135
Lungemedicin: Tlf. 7842 6834 (tlf. tid: hverdage 13-15) / Lungesygeplejerskerne: Tlf. 7842 6993 (gerne kl. 8-9, lukket uge 30)
Kardiologisk speciallæge: Tlf. 7842 6759
Gastroenterologi: 7842 6689

Kirurgi

Tlf. 7842 6312

Kvindesygdomme og Fødsler

Tlf. 7842 6449

Bedøvelse, Operation og Intensiv, Enhed for Lindrende Behandling

Tlf. 7842 5757
Endoskopien: Tlf. 7842 6312

Psykiatrisk Afdeling (Region Midtjylland)

Tlf. 2443 3865

Kontakt til afdelinger

Fælles hospitalsinvitation fra 1. juni 2014

Fra 1. juni 2014 ensartes systemet vedrørende indlæggelse af akutte patienter i Region Midtjylland.

Derfor foregår al henvendelse vedrørende indlæggelse af de akutte patienter via akuthospitalernes hospitalsvisitationer.

Undtaget fra aftalen

Fire patientgrupper er dog undtaget den generelle aftale. Det handler om:

  • De fødende. Fødende kvinder henvises som hidtil direkte til fødeafdelingen.
  • Patienter, der præhospitalt er identificeret med mistanke om apopleksi. Her ringes som hidtil til trombolysevagten.
  • Patienter med symptomer på akut blodprop i hjertet. Her følges hidtidige procedurer med telemedicinsk afklaring m.v.
  • De akut syge, psykiatriske patienter. Her henvises som hidtil direkte på Psykiatrisk Afdeling.

Øvrige numre

Kræftkoordinator Kiss Ruben Larsen 7842 5230

Visitationspraksis

Visitationsmanual for sygeplejefaglig visitation