Kontakt til speciallæger

Akutafdelingen

Tlf. 7842 5270

Ortopædkirurgi

Tlf. 7842 7204

Medicinsk Afdeling

Endokrinologi: Tlf. 7842 6687
Geriatrisk team, læge: Tlf. 7842 6691
Geriatrisk team, sygeplejerske: Tlf. 7842 6832, ved akut kontakt da: 24783565
Reumatologi: Tlf. 7842 7135
Lungemedicin: Tlf. 7842 6834 (tlf. tid: hverdage 13-15) / Lungesygeplejerskerne: Tlf. 7842 6993 (gerne kl. 8-9, lukket uge 30)
Kardiologisk speciallæge: Tlf. 7842 6759
Gastroenterologi: 7842 6689

Kirurgi

Tlf. 7842 6312

Kvindesygdomme og Fødsler

Tlf. 7842 6449

Bedøvelse, Operation og Intensiv, Enhed for Lindrende Behandling

Tlf. 7842 5757
Endoskopien: Tlf. 7842 6312

Psykiatrisk Afdeling (Region Midtjylland)

Tlf. 2443 3865

Kontakt til afdelinger

Fælles hospitalsinvitation fra 1. juni 2014

Fra 1. juni 2014 ensartes systemet vedrørende indlæggelse af akutte patienter i Region Midtjylland.

Derfor foregår al henvendelse vedrørende indlæggelse af de akutte patienter via akuthospitalernes hospitalsvisitationer.

Undtaget fra aftalen

Fire patientgrupper er dog undtaget den generelle aftale. Det handler om:

  • De fødende. Fødende kvinder henvises som hidtil direkte til fødeafdelingen.
  • Patienter, der præhospitalt er identificeret med mistanke om apopleksi. Her ringes som hidtil til trombolysevagten.
  • Patienter med symptomer på akut blodprop i hjertet. Her følges hidtidige procedurer med telemedicinsk afklaring m.v.
  • De akut syge, psykiatriske patienter. Her henvises som hidtil direkte på Psykiatrisk Afdeling.

Øvrige numre

Kræftkoordinator Kiss Ruben Larsen 7842 5230

Visitationspraksis

Visitationsmanual for sygeplejefaglig visitation

Tværsektorielt samarbejde
Sarah Gade Olesen
Sundhedsfaglig konsulent
Tlf. 2169 4545
saraoles@rm.dk