Arbejdet i Det Sygeplejefaglige Råd tager udgangspunkt i Vision og Strategi for sygepleje. Rådets opgave er at understøttes evidensbaseret sygeplejepraksis, forskning og udvikling, dokumentation, uddannelse samt sygeplejefaglig ledelse på Regionshospitalet Horsens. Hvert år udarbejdes et årshjul, som består af de fire hjørnesten i strategien:

  • Evidensbaseret kliniks praksis
  • Forskning
  • Uddannelse
  • Ledelse

Indholdet i møderne under de fire hjørnesten planlægges løbende ud fra hvad der aktuelt arbejdes med i de forskellige afdeling og på hospitalet.

Se årshjul

{{node.name}}