- På Regionshospitalet Horsens

Visionen og strategien for sygeplejen 2014-2017 på Regionshospitalet Horsens tager sit afsæt i den overordnede strategi 2013-16 for Regionshospitalet. Strategien angiver retningen for, hvordan hospitalet skal udvikle sig hen imod et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau kendetegnet ved partnerskab med patienten, kvalitet og sammenhæng i alt. Trædestenene til at nå i mål er innovation, dynamiske medarbejdere og ledere samt moderne rammer og teknologi. De tre værdier i Region Midtjylland - dialog, dygtighed og dristighed - er også rammesættende for det daglige arbejde og udviklingen af behandling og pleje på Regionshospitalet Horsens.

Strategien står på tre ben:


En patientcentreret sygepleje
- med inddragelse af patienter og pårørende, fokusret arbejde med patientsikkerhed og en innovation, som udføres dygtigt og i dialog med patienterne.

En høj faglighed
- der skal afspejles i omsorgen, den relationelle og instrumentelle kliniske sygeplejepraksis.Den skal kunne aflæses i den sygeplejefaglige dokumentation.

Kompetent personale
- der stræber efter at arbejde professionelt, udviklingsorienteret og situationsbestemt.

Se eventuelt også
'Kompendium for kompetenceudvikling af afdelingssygeplejersker på Regionshospitalet Horsens'.