Det gode patientforløb på Regionshospitalet Horsens.PNG

Vision for sygeplejen 2020

Strategi for sygeplejen på Regionshospitalet Horsens skal bidrage til at føre hospitalet i retning af en målrettet og fagligt fokuseret indsats med styrket faglig kvalitet, udvikling og forskning. Herved medvirker sygeplejen til en høj faglig kvalitet og patientsikkerhed i det samlede patientforløb med omsorg for og inddragelse af patienten og samarbejde med de pårørende.

Strategien understøtter ligeledes arbejdet med kompetenceudvikling og den kliniske uddannelse.

Fire generiske indsatsområder:

  1. Evidensbaseret klinisk praksis
  2. Forskning
  3. Uddannelse
  4. Ledelse

Se eventuelt også Kompendium for kompetenceudvikling af afdelingssygeplejersker på Regionshospitalet Horsens.