Forskning er en helt central del af den sundhedsvidenskabelige udvikling, og dermed også et strategisk vigtigt område for Regionshospitalet Horsens (RHH). Som uddannelsessted er hospitalet forpligtet til at bedrive forskning, og samtidigt har det en rekrutteringsmæssig betydning. RHH gennemgår fortsat en stor udvikling på forskningsområdet, og der er gennem de seneste år blevet satset på at gøre forskning på afdelingerne til en naturlig del af hospitalets arbejdsopgaver. Det er bl.a. afspejlet i hospitalets stigende antal af ph.d.studerende samt videnskabelige publikationer.