Forskningen på Regionshospitalet Horsens er organiseret i en særskilt forskningsenhed, som refererer direkte til Hospitalsledelsen. Forskningsenheden skal bidrage til den fortsatte udvikling af et aktivt forskningsmiljø ved RHH og herunder understøtte hospitalets forskende medarbejdere i hele forskningsprocessen.

Forskningsenheden arrangerer og formidler:

  • Faciliteter som kontorpladser og forskningslaboratorium
  • Forskningsmøder, kurser og netværksmøder
  • Adgange til IT-ressourcer (litteratur, fonde, licenser, netværksdrev mv.) 
  • Konsulenter (bibliotekar og statistiker, visuel/skriftlig præsentation)
  • Generel, praktisk vejledning og gode kontakter ved forskningsarbejde

Du kan læse mere om hjælp til forskningsprojekter og om aktiviteter ved Forskningsenheden via menuen til venstre.

Den daglige ledelse af Forskningsenheden varetages af Forskningsledelsen. Forskningsenhedens ledelse sker endvidere gennem drøftelser i Forskningsrådet.

Kontakt til Forskningsenheden

Forskningssekretær Line Jensen
linejen8@rm.dk
Tlf. 7842 6103