Forskningsenheden holder til på 1. sal i Simulations- og Innovationscenteret (SiC) ved Indgang X (se kort). Her er der 7 kontorer med plads til ph.d. studerende, forskningsårsstuderende samt Forskningsenhedens medarbejdere og tilknyttede personer. 

Derudover har Forskningsenheden også adgang til forskningslaboratoriet, hvor forskere på Regionshospitalet Horsens kan udføre arbejde ifm. deres projekter. Læs mere om laboratoriets apparatur her.