Hospitalsenheden Horsens er et forskningsaktivt hospital. Forskningen skal medvirke til høj kvalitet af den pleje og behandling, vi tilbyder. Som patient og pårørende ved hospitalsenheden kan du derfor blive spurgt, om du vil deltage i et forskningsprojekt.

​​​​Hvis du bliver spurgt om, hvorvidt du ønsker at deltage i et forskningsprojekt, har du krav på mundtlig og skriftlig information samt betænkningstid. Det er selvfølgelig helt frivilligt, om du vil deltage.

Hvis du giver samtykke til at deltage i et forskningsprojekt, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Det vil ikke få betydning for hverken din nuværende eller fremtidige behandling.

Læs mere om dine rettigheder her.