Forskningens Døgn er en videnskabsfestival, som blev afholdt for første gang i 2005. Det er en landsdækkende begivenhed, som hvert år giver forskere mulighed for at præsentere deres arbejde for offentligheden og derved være med til at gøre forskning mere håndgribelig og tilgængelig for den almindelige dansker. 

Denne årlige begivenhed tager Regionshospitalet Horsens naturligvis også del i, og derfor afholdes der hvert år et arrangement med forskellige temaer på plakaten, hvor hospitalets ansatte kan præsentere deres projekter for kolleger og besøgende. 


Du kan læse mere om Forskningens Døgn på arrangørernes hjemmeside.