Forskningsrådet består af forskningsaktive repræsentanter fra hospitalets afdelinger, og rådet refererer til Hospitalsledelsen. I Forskningsrådet diskuteres hospitalets forskningsaktiviteter, og det er også her nye forskningsprojekter præsenteres til godkendelse. 

Forskningsrådet reviderer en Forskningsstrategi, som beskriver hospitalets strategi og fokusområder.

Forskningsrådets sammensætning og opgaver er beskrevet i et kommisorium

Møder 2022

Mandag den 21. marts 
Torsdag den 2. juni
Mandag den 3. oktober
Torsdag den 1. december

Forskningsrådets medlemmer

Lægefaglig direktør Nils Falk Bjerregaard, Hospitalsledelsen

Sygeplejefaglig direktør Mette Ringtved, Hospitalsledelsen

Forskningsleder Else Marie Vestergaard, repræsentant for Forskningsledelsen, lektor, leder af Forskningslaboratoriet og repræsentant for Blodprøver og Biokemi

Forskningsleder Marianne Johansson Jørgensen, repræsentant for Forskningsledelsen

Overlæge Malik Kalmriz, repræsentant for Akutafdelingen

Overlæge Christian Jessen, repræsentant for Bedøvelse, Operation og Intensiv

Afdelingslæge Karen Toftdahl Bjørnholdt, repræsentant for Ortopædkirurgi

Overlæge Jeppe Lange, lektor

Overlæge Nellie Bering Zinther, repræsentant for Kirurgi

Ledende overlæge Marie Højriis Storkholm, repræsentant for Kvindesygdomme og Fødsler

Klinisk specialist Louise Bang Grode, repræsentant for Medicinsk Afdeling

Postdoc, klinisk specialist Signe Kierkegaard, repræsentant for Fysio- og Ergoterapien

Udviklingssygeplejerske Anette Søgaard, repræsentant for FOKUS gruppen

Oversygeplejerske Birgitte Bigom Nielsen, repræsentant for Afdelingsledelserne

Overlæge Berit Skjødeberg Toftegaard, post-graduate uddannelseskoordinerende overlæge

Overlæge Hans Friis-Andersen, lektor og repræsentant for de strategiske forskningsområder- Hernie center

Postdoc Marie Bagger Bohn, repræsentant for de strategiske forskningsområder - H-HiP

Ph.d. studerende Anna Louise Skovgaard, repræsentant for de strategiske forskningsområder – Sundhedstjenesteforskning

Overlæge Ulla Breth Knudsen, professor

Forsker Eva Ladekjær Larsen, lektor

Overlæge Karen Dodt, klinisk lektor

Afdelingslæge Ulrick Skipper Espelund, klinisk lektor

Overlæge Kåre Andersson Gotschalck, klinisk lektor

Overlæge Berit Dalsgaard Nielsen, klinisk lektor

Klinisk specialist Lone Dragnes Brix, repræsentant for seniorforskere

Ph.d. studerende Lisa Fønss Rasmussen, repræsentant for de ph.d. studerende

Ph.d. studerende Lena Have Rosvig, repræsentant for de ph.d. studerende

Økonomisk konsulent Daniel Düring Kjær, Økonomi- og Planlægningsafdelingen

Fundraiser Inger Krog-Mikkelsen, Forskningsenheden

Forskningssekretær Line Jensen, Forskningsenheden (referent)