Forskningsrådet består af forskningsaktive repræsentanter fra hospitalets afdelinger, og rådet refererer til Hospitalsledelsen. I Forskningsrådet diskuteres hospitalets forskningsaktiviteter, og det er også her nye forskningsprojekter præsenteres til godkendelse. 

Forskningsrådet reviderer en Forskningsstrategi, som beskriver hospitalets strategi og fokusområder.

Forskningsrådets sammensætning og opgaver er beskrevet i et kommisorium

Møder 2021

Mandag den 8. februar 
Mandag den 3. maj 
Mandag den 6. september
Mandag den 8. november 

Forskningsrådets medlemmer

Lægefaglig direktør Nils Falk Bjerregaard, Hospitalsledelsen

Sygeplejefaglig direktør Hanne Sveistrup Demant, Hospitalsledelsen

Akademisk koordinator Jeppe Lange, repræsentant for Forskningsledelsen

Sundhedsfaglig forsker, Marianne Johansson Jørgensen, repræsentant for Forskningsledelsen

Overlæge Malik Kalmriz, repræsentant for Akutafdelingen

Overlæge Christian Jessen, repræsentant for Bedøvelse, Operation og Intensiv

Ledende overlæge Else Marie Vestergaard, lektor, leder af Forskningslaboratoriet og repræsentant for Blodprøver og Biokemi

Overlæge Nellie Bering Zinther, repræsentant for Kirurgi

Ledende overlæge Marie Højriis Storkholm, repræsentant for Kvindesygdomme og Fødsler

Klinisk specialist Louise Bang Grode, repræsentant for Medicinsk Afdeling

Overlæge Bent Lund, repræsentant for Ortopædkirurgisk Afdeling

Postdoc, klinisk specialist Signe Kierkegaard, repræsentant for Fysio- og Ergoterapien

Udviklingssygeplejerske Anette Søgaard, repræsentant for FOKUS gruppen

Oversygeplejerske Birgitte Bigom Nielsen, repræsentant for Afdelingsledelserne

Overlæge Berit Skjødeberg Toftegaard, post-graduate uddannelseskoordinerende overlæge

Overlæge Hans Friis-Andersen, lektor og repræsentant for de strategiske forskningsområder- Hernie center

Postdoc Marie Bagger Bohn, repræsentant for de strategiske forskningsområder - H-HiP

Ph.d. studerende Anna Louise Skovgaard, repræsentant for de strategiske forskningsområder – Sundhedstjenesteforskning

Overlæge Ulla Breth Knudsen, professor

Overlæge Karen Dodt, klinisk lektor

Afdelingslæge Ulrick Skipper Espelund, klinisk lektor

1. reservelæge Berit Dalsgaard Nielsen, klinisk lektor

Ph.d. studerende Lisa Fønss Rasmussen, repræsentant for de ph.d. studerende

Ph.d. studerende Ninna Hinchely Ebdrup, repræsentant for de ph.d. studerende

Økonomisk konsulent Daniel Düring Kjær, Økonomi- og Planlægningsafdelingen

Fundraiser Inger Krog-Mikkelsen, Forskningsenheden

Forskningssekretær Line Jensen, Forskningsenheden (referent)