Litteratursøgningskurser

Der afholdes i samarbejde med Fagbiblioteket på Hospitalsenheden Midt i Viborg 2 litteratursøgningskurser i foråret og igen om efteråret. Det ene kursus har fokus på pubmed databasen, hvor det andet kursus fokuserer på databaser, som primært er relevante for sygeplejersker, terapeuter og jordemødre. Datoer for kurserne meldes ud via mail og på Forskningsenhedens intranet og hjemmeside.

Medietræningskurser

Aarhus Universitet udbyder flere gange årligt medietræningskurser for ph.d. studerende og forskningsaktivt personale med ansættelsesforhold under Aarhus Universitet. Regionshospitalet Horsens har vedtaget at kurset er obligatorisk for ph.d. studerende, som er ansat ved hospitalet.

Journal Club

Der afholdes journal club hver anden måned, hvor formålet er, at der igennem en teoretisk bearbejdning af udvalgte videnskabelige artikler og emner opnår evne til kritisk litteraturlæsning og en dybere indsigt i forskellige problemstillinger forbundet med forskningsarbejde med særligt fokus på metodiske spørgsmål. Målgruppen er ph.d. studerende og medarbejdere ved Regionshospitalet Horsens med master- eller kandidatgrad, som har interesse i at deltage i journal club i tværfagligt regi. Møderne arrangeres af hospitalets ph.d. studerende, som ligeledes står for valg af emner til møderne. Interesserede med tilknytning til hospitalet kan læse mere på Forskningsenhedens intranetside.