Sundhedsfaglig forskningsleder, ph.d.
Marianne Johannson Jørgensen
Forskningsenheden
Email
Tlf. 7842 6101
Mobil: 2963 4034
Pure profil

Lægefaglig forskningsleder, ph.d.
Jeppe Lange
Ortopædkirurgi
Email
Tlf. 78 42 72 50
Mobil: 26 85 32 90
Pure profil

Forskningssekretær/Aka-
demisk medarbejder
Line Jensen
Forskningsenheden
Email
Tlf. 7842 6103

Fundraiser
Inger Krog-Mikkelsen
Forskningsenheden
Email
Tlf. 78426106
Pure profil

Datakonsulent
Kristiane Beicher
Forskningsenheden
Email
Tlf. 30 60 36 72