Igangværende projekter

 

Celiac disease and infertility among men and women in Denmark
Ved ph.d.studerende, cand.scient. san. publ., sygeplejerske Louise Bang Grode

Acute pain in the prehospital setting
Ved ph.d. studerende, læge Kristian Dahl Friesgaard 2014-2017

Outcome after arthroscopic treatment of patients in Horsens and Aarhus with Femoral Acetabular Impingement: The HAFAI-cohort
Ved ph.d. studerende, fysioterapeut Signe Kierkegaard 2014-2017

In vivo koncentrationsmåling af antibiotika i knoglevæv vha. mikrodialyse
Ved ph.d. studerende, læge Mats Bue 2014-2019

TeamOBS 
Ved ph.d. studerende, læge Lise Brogaard Roed Jensen 2014-2017

Smerter efter dagkirurgi
Ved ph.d. studerende, sygeplejerske Lone Dragnes Brix 2014-2017

Terapeutisk endometrie abradering
Ved ph.d. studerende, læge Mia Steengaard Olesen 2014-2017

Hoftenære frakturer i Danmark: Behandlingskvalitet og patientoutcome
Ved ph.d. studerende, sygeplejerske Pia Kjær Kristensen 2014-2017

Oplevelsen af at være uhelbredeligt syg grundet en kræftsygdom eller pårørende til en person med en uhelbredelig kræftlidelse 
Ved ph.d. studerende, cand. cur., sygeplejerske Rikke Madsen, Anæstesiologisk afdeling, 2013-2016 

Smerter, livskvalitet, recidiv og adhærencer efter laparoskopisk ventralherniotomi: Et klinisk, randomiseret, prospektivt, dobbeltblindet studie af tre fikseringsmetoder samt et dyreeksperimentelt studie
Ved ph.d. studerende, læge Sanne Shiroma Harsløf, Kirurgisk afd., 2012-2017 

Kontakt

Forskningssekretær
 Line Jensen
7842 6103