Projekttitel

Acute pain in the prehospital setting

Navn, uddannelse, universitet

Kristian Dahl Friesgaard

Ph.d.-studerende, læge.

Aarhus Universitet og Anæstesiologisk Afdeling, Hospitalsenheden Horsens.

Formål

Formålet med dette ph.d.-projekt er at forbedre smertebehandlingen indenfor det akutmedicinske felt. Projektets resultater vil umiddelbart kunne overføres til den kliniske hverdag og dermed gavne patienter både præ- og inhospitalt. Projektet, som vedrører hele Region Midtjylland, vil foregå i tæt samarbejde mellem Præhospitalet, Center for Akutforskning, Aarhus Universitetshospital og Regionshospitalet Horsens. På denne måde styrkes forskningssamarbejdet på tværs af hele regionen.

Baggrund

Smerter er et hyppigt symptom hos akutte patienter præhospitalt og i akutafdelingerne. Hidtil har der dog ikke været større forskningsmæssig fokus på smerter og smertebehandling indenfor akutmedicin. Flere internationale undersøgelser peger på en høj forekomst af underbehandlet smerte såvel præhospitalt som i de akutte modtagelser på sygehusene.  Dette til trods eksisterer underbehandling af akutte smerter forsat og årsagerne hertil er mangeartede; heriblandt ringe fokus på smerter samt utilstrækkelig viden om smertebehandling

Metode, design og hypotese

Projektet vil derfor:

  • Beskrive incidensen af akutte smerter præhospitalt samt undersøge årsagerne hertil.
  • Evaluere effekten og sikkerheden af intravenøs fentanyl administreret af ambulancebehandlere i Region Midtjylland
  • Undersøge effekten af e-learning og simulation på kvaliteten af smertebehandling præhospitalt og i akutafdelingen på Horsens Sygehus

Forventet anvendelse

Projektet vil blandt andet fokusere på sundhedspersonalets kompetenceudvikling og uddannelse samt afprøvning af nye behandlingstiltag; med det ultimative mål at forbedre smertebehandlingen indenfor hele det akutmedicinske felt.

Formidlingsplan

 

Vejledere

- Lone Nikolajsen, AUH

- Ole Glerup, Anæstesiologisk afdeling, Horsens

- Erika F. Christensen, Præhospitalet Region Midt

- Hans Kirkegaard, AUH

Finansiering

- Skejsim 731.000

- PTU 50.000

- Horsens underskudsgaranti 876.097

- Præhospitalet underskudsgaranti 300.000

Tidsforløb

 

1.oktober 2014 til 30.september 2017