Terapeutisk endometrie abradering

Navn, uddannelse, universitet

Mia Steengaard Olesen 

Ph.d. studerende, læge.

Aarhus Universitet, Fertilitetsklinikken Hospitalsenheden Horsens.

Formål • at undersøge om et skrab af livmoderslimhinden kan øge graviditetschancerne ved fertilitetspatienter -(Priming). 
• at udføre biokemiske studier på blodprøver, udtaget sekret og væv fra livmoderhulen. 
• at udføre et register studie, som følger gravide patienter og børnene ved fødsel.
 Baggrund Under fertilitetsbehandling stimuleres kvinden med hormoner for at udvikle flere modne æg. Efterfølgende bliver æggene udtaget og befrugtet uden for kroppen. Ét, max to befrugtede æg føres tilbage i livmoderen, og hos ca. 30 % af patienter i behandling på danske klinikker, sætter ægget sig fast i slimhinden og fører til en graviditet. Hos kvinder der får tilbagelagt gode befrugtede æg, men desværre ikke opnår en graviditet, kan faktorer i livmoderslimhinden muligvis være årsagen til at ægget ikke sætter sig fast. 
Nyere små udenlandske undersøgelser uden for Europa tyder på, at man måske kan forbedre denne del af behandlingen ved, måneden før hormonbehandling, at skrabe lidt i den øverste del af livmoderslimhinden. Herefter igangsættes formentlig en reparativ proces og en ny, muligvis forbedret slimhinde vokser frem igen. (Kilde: Nastri CO et al. Endometrial injury in women undergoing assisted reproductive techniques. Cochrane Database Syst Rev. 2012)
Metode, design og hypotese Projektet er et lodtrækningsstudie, hvor der i behandlingsgruppen vil blive udtaget et skrab af livmoderslimhinden, samt taget blodprøver, mens der i kontrolgruppen kun udtages blodprøver. Den efterfølgende fertilitetsbehandling er ens for de to grupper. I begge grupper vil man i forbindelse med oplægning af det befrugtede æg, udtage sekret fra livmoderhulen, der sammen med skrabet og blodprøverne vil blive opbevaret i en forskerbiobank.  
Forventet anvendelse Såfremt der findes en forbedring af graviditetschancerne vil det skabe god valid basis for at indføre princippet på danske fertilitetsklinikker. 
Kan man yderligere komme de biokemiske virkningsmekanismer nærmere, der ligger til grund for den evt. effekt af skrabet, vil det være af stor nyhedsværdi
 Formidlingsplan Studierne publiceres i relevante internationale tidsskrifter og sammenfattes i en ph.d.-afhandling.
 Vejledere Axel Forman, Professor, overlæge, dr. med 
Gynækologisk-Obsterisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Skejby 

Inge Agerholm, Laboratorieleder, Forskningslektor, ph.d. 
Fertilitetsklinikken ved Hospitalsenheden Horsens og Aarhus Universitet 

Peter Humaidan, Professor, overlæge, dr. med 
Fertilitetsklinikken Regionshospitalet Skive og Aarhus Universitet 

Michael Toft Overgaard, Forskningslektor ph.d 
Institut for Kemi og Bioteknologi - Sek. for Bioteknologi, Aalborg Universitet
Finansiering Underskudsgaranti fra Hospitalsenheden Horsens til ph-d . 
Familien Hede Nielsens Fond: 20.000,- 
Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond: 100.000,- 
Ferring Pharmaceuticals: 25.000,- 
Hospitalsenheden Horsens: 100.000,- 
Johs M. Kleins & Hustrus Mindelegat 25.000,- 
Gurli og Hans Engels Friis’s Fond 85.000,-
Tidsforløb Februar 2014-2017