Projekttitel

Original titel: Outcome after arthroscopic treatment of patients in Horsens and Aarhus with Femoral Acetabular Impingement: The HAFAI-cohort

Dansk titel: HAFAI-kohorten

Navn, uddannelse, universitet

Billede til projektbeskrivelse

Signe Kierkegaard

Ph.d.-studerende, fysioterapeut, Kandidat i Fysioterapi.

Aarhus Universitet og Ortopædkirurgisk Afdeling, Hospitalsenheden Horsens.

Formål

Formåletmed studiet er at evaluere kikkertoperation for Femoral Acetabular Impingement i en gruppe af 60 patienter før og et år efter operation. Patienterne sammenlignes med 35 raske kontroller uden hoftegener

Baggrund

Femoral acetabular impingement (FAI) forårsages af anormaliteter på acetabulum (Pincer-type), af anormaliteter på lårbens-hovedet (Cam-type) eller af en blanding mellem de to typer.  Impingement skaber småskader på ledlæben og på acetabulum-kanten, hvilket resulterer i ledlæbe-afrivninger, skade af brusken i hofteleddet samt læsioner i overgangen mellem brusk og knogle. Symptomer på FAI er nedsat bevægelighed af hoften, klik fra hoften samt smerte.  Siden FAI oftest påvirker unge, aktive mennesker, er konservativ behandling af tilstanden ikke optimal, da denne kræver radikale livsstilændringer med restriktioner af fysisk aktivitet. Derfor bliver anormaliteterne, der skaber FAI, oftest korrigeret kirurgisk.  I et nyudgivet Cochrane-review blev det konkluderet, at der endnu ikke eksisterer studier, hvorudfra effekten af operationen kan vurderes, men at flere randomiserede studier er på vej. Imidlertid er der stadig kun få studier, der grundigt dokumenterer resultatet af operationen på mere end blot smerte og selvrapporteret funktion og der hersker tvivl om, hvorledes operationen forbedrer funktionelle og biomekaniske forhold for patienterne.

Metode, design og hypotese

Design: Prospektiv kohorte af 60 patienter indstillet til kikkertoperation for FAI, der sammenlignes med en tværsnitsmåling af 35 personer uden hoftegener.

Metode:

Patienterne CT-scannes, der udføres muskelstyrketests, 3D analyse af dagligdags bevægelser, kliniske tests af hofterne, monitorering af daglige aktiviteter med et accelerometer, udfyldes spørgeskemaer om selvvurderet helbred relateret til hoften samt indsamles demografiske data om testpersonerne.

Hypoteser: Patienterne er før operationen muskulært svagere, har anderledes biomekaniske forhold under dagligdagsbevægelser, har smerter, scorer lavere i selvrapporteret helbred relateret til hoften og bevæger sig mindre i det daglige. Postoperativt ligner patienterne de raske kontroller mere, men vil stadig have deficits på hoftebøjestyrke og nogle biomekaniske forhold.

Forventet anvendelse

Med denne kohorte kan operation og dertilhørende fysioterapeutisk genoptræning systematisk evalueres. Når det dokumenteres, hvorledes patienter og kontroller måske stadig er forskellige et år efter operation, kan der opstartes randomiserede studier, der undersøger effekten af forskellige operationsteknikker og/eller rehabiliteringsforløb. Vi forventer at lave 5 og 10 års opfølgning til at belyse de langvarige konsekvenser af operation og genoptræning med fokus på re-operationer og udvikling af artrose

Formidlingsplan

Projektet vil blive præsenteret på nationale og internationale kongresser og forventes at resultere i mindst 4 artikler publiceret i peer-reviewede tidsskrifter. Derudover vil projektet ende i en Ph.D.-Thesis

Vejledere

Inger Mechlenburg, Lektor, Ph.D., Ortopædkirurgisk forskning, Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet

Kjeld Søballe, Professor, Dr.Med., Ortopædkirurgisk forskning, Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet

Bent Lund, Overlæge, Ortopædkirurgisk Afd., Horsens Regions Hospital

Ulrik Dalgas, Lektor, Ph.D., Sektion for Idræt, Aarhus Universitet

Finansiering

Hospitalsenheden Horsens, Aase og Ejnar Danielsens Fond, Gigtforeningen, Augustinus Fonden. Der søges løbende flere fonde.

Tidsforløb

Indskrevet 1. september 2014.